Wil je een eenmanszaak of een BV oprichten? Bij de start van een bedrijf – en ook op latere momenten – heb je de keuze of je vanuit een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of rechtspersoon (BV) uw bedrijfsactiviteiten gaat verrichten.

De rechtsvorm

Een rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, BV) is de juridische vorm die je kiest voor de uitoefening van de onderneming. Er zijn diverse rechtsvormen. De keuze van de rechtsvorm is onder meer van belang in verband met de eventuele aansprakelijkheid.

Hoofdelijk aansprakelijk

Verricht je bedrijfsactiviteiten vanuit een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld vanuit een eenmanszaak), dan ben je in privé hoofdelijk aansprakelijk voor alle zakelijke schulden. Het kan dus zo zijn dat je privé failliet wordt verklaard als het met de zakelijke activiteiten niet goed afloopt.

Verricht je de bedrijfsactiviteiten vanuit een BV, dan is de bv in bijna alle gevallen aansprakelijk voor de eventuele zakelijke schulden. In principe ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor deze schulden. Je kunt als ondernemer privé meetekenen voor leningen, in zo’n geval sta je ook met je privé vermogen garant en ben je ook persoonlijk aansprakelijk.

Als ondernemer kun je ook aansprakelijk gehouden worden wanneer er sprake is van mismanagement. Bijvoorbeeld wanneer je contracten aangaat waarbij het duidelijk was dat je niet aan de afspraken kon voldoen, of wanneer je een groot bedrag aan het bedrijf onttrekt wat het voortbestaan van de bv in gevaar brengt.

Fiscale verschillen tussen de bv en de eenmanszaak

Ook fiscaal is de keuze van de juiste rechtsvorm van belang. Een rechtspersoon (BV) is ‘eigenaar’ van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit de onderneming. Een BV zal over de winst vennootschapsbelasting dienen te betalen. De winst die je behaalt in een natuurlijk persoon (eenmanszaak / VOF) wordt jaarlijks belast tegen inkomstenbelasting.

Meer informatie

Wil je meer weten over een eenmanszaak of bv oprichten? Neem een kijkje op de website van oprichtenbv.nl. Zij zijn specialist in het oprichten en inschrijven van nieuwe bedrijven.